TEST - novinky

Účast ACARA Praha s.r.o. na zahraničních veletrzích

 

Po úspěšné účasti na lednovém veletrhu v USA se připravujeme představit naše produkty na dalších významných mezinárodních veletrzích. Tentokrát se chystáme prezentovat v Dubaji, Mnichově a Las Vegas, kde budeme mít příležitost předvést naši nabídku širšímu mezinárodnímu publiku, navázat nové obchodní kontakty a posílit naši pozici na globálním trhu.

Registrační číslo: CZ.01.02.01/04/23_017/0002795

Popis projektu:

Předmětem projektu je posílení růstové motivace naší společnosti ACARA Praha, s. r. o., která je malým podnikem, její schopnosti a marketingové připravenosti vstupovat na nové trhy mimo Českou republiku (územně i produktově) a udržet se na nich. Prostřednictvím projektu dojde k usnadnění vstupu na další zahraniční trhy díky individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích, což dále podpoří schopnost mezinárodní expanze a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti.

Cíle projektu:

Projekt přinese vyšší prodej výrobků a nové možnosti diverzifikace prodejních teritorií. Jak již bylo zmíněno, účast na mezinárodních veletrzích sleduje i budoucí možnost expanze společnosti. Cílem projektu je získání nových trhů, zvýšení exportu, získání nových zákazníků, růst obratu a zisku společnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.